CzechPOINT a ověřování


Všechny služby CzechPOINTu a ověřování podpisu jsou Vám k dispozici na obecním úřadě
v úřední hodiny.
CzechPoint_logo  
   

Co je to CzechPOINT

CzechPOINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Je to projekt, který zeštíhluje byrokracii mezi státem a občanem.
Kontaktní místa CzechPOINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí

Výpisy z neveřejných evidencí - placené služby

  • Rejstřík trestů
  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Bodové hodnocení osoby
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
  • Registr účastníků provozu MA ISOH

Ceník

Evidence

Cena za 1. stranuCena za každou další i započatou stranu
Obchodní rejstříkasd  100,- Kč50,- Kč
Živnostenský rejstřík100,- Kč50,- Kč
Katasrt nemovitostí100,- Kč50,- Kč
Rejstřík trestů  50,- Kč  0,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o ověřený podpis doložit

U veřejných evidencí

Zde není ověřována totožnost žadatela. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstříkIČ subjektu
Živnostenský rejstříkIČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostíNázev katastrálního území a číslo listu vlastnictví 

Rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

CzechPoint_logoCopyright © 1999-2017 CDC Data s.r.o.