Složení výborů


Výbory nezbytné pro fungování obce, zřízené dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Kontrolní výbor

  • Jiří Holec - předseda
  • Roman Hubáček - člen
  • Roman Zemeš - člen

Finanční výbor

  • Ing. Emil Bursík - předseda
  • Ing. Petr Žluva - člen
  • Michaela Šťastná - členka


Copyright © 1999-2019 CDC Data s.r.o.